ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR
Aşağıda yazılı taraflar arasında, Ön Bilgilendirme Formu tanzim edilmiştir.

SATICI : CÜNO TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
(İş bu sözleşmede “SATICI” olarak anılacaktır.)

ALICI : (İş bu sözleşmede “ALICI” olarak anılacaktır)

2. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Cüno Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Atatürk Cd. Şehit Ali Yılmaz Sk. No:1
Güneşli, Bağcılar, İstanbul, Türkiye
Telefon : 0 (212) 474 95 95
Faks : 0 (212) 489 07 60
E-Posta : info@climberbc.com

4. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Faks :
E-posta/Kullanıcı Adı :

5. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adres :
Telefon :
Faks :
E-Posta/Kullanıcı Adı :

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadir. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dâhil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslimat Tarihi :
Teslim Şekli :

7. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Ünvan :
Adres :
Telefon :
Faks :
E-Posta/Kullanıcı Adı :
Fatura Teslim :

8. CAYMA HAKKI
8.1. ALICI; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 9. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları dogrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, yazılım programlarının ve bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajının ALICI tarafindan açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik geregi mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. YETKİLİ MAHKEME
11.1. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.
11.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI : Cüno Tekstil Kon. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
ALICI :
TARIH :